NJE Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

Kövess minket!

Gyengénlátó Változat

Kertészmérnöki mesterszak (MSc)

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

KERTÉSZMÉRNÖKI MESTERSZAK (MSC)

A szak képzési célja

A képzés célja olyan okleveles kertészmérnökök képzése, akik ismerik, és készség szintjén használják a tudomány és a kertészeti gyakorlat legújabb eredményeit, tájékozottak a szakma műveléséhez szükséges alap- és társadalomtudományokban, a kertészeti ágazatban és az ahhoz kapcsolódó társágazatokban. A mesterszakon megszerezhető ismeretek elsajátításának további célja, hogy a képzés Európában széles körben felhasználható tudást adjon e speciális mezőgazdasági szakterület művelőinek. A végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori, illetve szakirányú továbbképzés keretében történő folytatására.

Fontosabb tantárgyak:

Alapozó ismeretek: természeti erőforrások, növényföldrajz, ökológia és természetvédelem, növényi szaporodás- és szaporítás biológia, agrárinformációs rendszerek
Szakmai törzsanyag: kertészet kultúrtörténete, kertészeti üzemtan, talajnélküli zöldségtermesztés, borászati szakismeretek, szaktanácsadás
Differenciált szakmai ismeretek: ökonómbotanika, kutatásmódszertan, környezetkímélő tápanyaggazdálkodás,
Szabadon választható tárgyak: vezetési ismeretek, analitikai módszerek a kertészetben, természetvédelem és tájgazdálkodás, kertészeti kultúrák ökogazdálkodása

KertészmérnökA mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

  • a kertészettudomány szakterületén a korszerű gyakorlati módszerek és megoldások, valamint a fontosabb kutatási irányok és metodikák alkalmazására, irányítói munkakör betöltésére, valamint önálló kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldására,
  • a kertészeti növényekkel kapcsolatos interdiszciplináris komplex ismeretek kreatív alkalmazására hazai, illetve európai uniós környezetben a termesztés és a fenntartható környezetrendszerek és a természetvédelem területén,
  • kutatási és fejlesztési programok, projektek kidolgozására és menedzselésére,
  • az ismeretek átadására az oktatás és a szaktanácsadás területén,
  • a kertészeti termelés, a kutatásfejlesztés, az innováció és a szaktanácsadás koordinációjára,
  • a kertészeti vertikumban és a kapcsolódó szakterületeken vezetési feladatok ellátására a természettudományi, környezet- és természetvédelmi, technológiai és gazdasági szempontok együttes figyelembevételével,
  • önálló kutatás végzésére a természettudomány és az agrártudomány területén,
  • a kertészeti termesztés és az élelmiszerkezelés, valamint -feldolgozás folyamatainak olyan kivitelezése és menedzselése, ami a jogszabályi előírásokban megfogalmazott higiéniai, technológiai és élelmiszerbiztonsági feltételeknek mindenben megfelel, az élelmiszerlánc biztonságát szolgálja,
  • élelmiszerbiztonsági rendszerek fenntartására és működtetésére.

 

MINTATANTERVEK - aktuálisan futó képzések

 

Meghirdetett MSC szak 2017 szeptemberi kezdéssel:

Képz. Szint Munkarend Fin. Forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) Kapacitás min. < max. Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák Képz. Terület
M L A kertészmérnöki(1) támogatott 4 5 < 15 felvételi vizsga (Sz) AGRÁR
M L K kertészmérnöki(1) 400 000 Ft 4 1 < 15 AGRÁR

 


SZAKFELELŐS

Dr. Baglyas Ferenc főiskolai tanár
Telefon: +36(76)517 681
E-mail: baglyas.ferenc@kfk.kefo.hu


Oktatási Igazgatóság KVK Kari Egység

Iroda Kecskemét, Kaszap u. 6-14
Telefon +36 (76) 501-775, 796
E-mail gorbe.agnes@oi.kefo.hu 

Képzéseink

Partnereink